Pred umiestnením živočíchov do akvária je dôležité ich postupne aklimatizovať na teplotu vody v akváriu. Tento proces si vyžaduje trpezlivosť a môže trvať niekoľko hodín v závislosti od vonkajších teplôt.

Aby si zabezpečil správne aklimatizovanie, postupuj nasledovne:

  1. Nechaj celý box s živočíchmi ohriať na izbovú teplotu.
  2. Následne prelej živočíchy aj s vodou vo vreckách do väčšej nádoby.
  3. Postupne prilievaj do nádoby malé dávky vody z akvária, s výnimkou krabov, ktoré potrebujú súš.
  4. Keď sa objem vody v nádobe zvýši viac ako trojnásobok, môžeš opatrne preliať živočíchy do akvária.
  5. Neponechávaj živočíchy v menších nádobách príliš dlho, aby sa v malom objeme vody neudusili. Mysli aj na to, že niektoré z nich môžu vyskočiť alebo vyliezť.

Dodržiavaním tohto postupu minimalizuješ riziko šoku a umožníš živočíchom prežiť a prosperovať v novom prostredí.